Škola tradičního kung-fu Tai Ji Quan rodiny Yang

Na trénincích se učí kompletní systém Tai Ji Quan rodiny Yang. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje pouze věci, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám (které od něj jediné dostaly kompletní rodinný systém) nebo svým třem žákům (Disciple) – Ip Tai-tak, Chu Gin-soon a Chu King-hung.

Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem. Informace nenajdete v knihách ani na videokazetách, protože cílem není komerční rozšíření (a rozmělnění), ale přesná a kompletní výuka. Základem je přímá linie výuky. Informace o výuce jsou určeny jen pro vážné zájemce o tradiční systém se vším všudy. Tedy s přesnou následností jednotlivých cvičení, sestav, práce s partnerem atd. Každé další cvičení je žákovi předáváno až v okamžiku, kdy je připraven je přijmout.

Obsah výuky:

Zjemňující cvičení – cviky, které slouží k pochopení významu cvičení, k otevření meridiánů a zlepšení proudění energie
Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
Tui Shou (Teui Sau) – průpravná práce rukou pro vnímání síly protivníka
Sestavy ve dvojicích
Chi Kung (Hei Gong) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie
Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybu ze sestav k sebeobraně
Doplňková cvičení pro rozvoj síly, výbušné energie …

Tai chi v současnosti versus tradiční Taiji Quan rodiny Yang

Tai chi je v současné době známé především jako zdravotní cvičení mající kladný vliv na lidské tělo a mysl. Převážná většina lidí v něm nachází jistý útěk od každodenních nepříjemností formu relaxu, zklidnění se… . Nejpopulárnějším stylem se stává styl Yang, který má spoustu variant provedení forem například taoistické a různé sportovní a jiné formy 24 forem, 42 forem 88 forem apod…

Je praktikováno v pomalém provedení ladných po sobě jdoucích pohybů často nazývaných jako meditace v pohybu. Ale to je jen jedna část tohoto umění. Zdá se, že opomíjen je jeho bojový aspekt.

Původní systém (systém rodiny Yang) v sobě zahrnuje i bojové aspekty, učí a rozvíjí bojové schopnosti studenta v partnerských cvičeních jako jsou např. „tlačící ruce“ , aplikace vysvětlující „ladné“ pohyby z forem ,sparingové rozpitvávání jednotlivých pohybů a cvičením se zbraněmi což spousta škol opomíjí. Věnuje se samozřejmě i chi-kungu čili rozvíjení energie chi a to opět se zaměřením na zdravotní i bojovou stránku.

Výuka rodinného systému je velmi detailní a precizní, často se pohyb resp. forma vylaďuje až na milimetrovou přesnost, přičemž je kladen důraz na každý detail. Výuka v naší škole probíhá přesně tak, jak se v rodině Yang učili děti od 6 roků. Adept se kromě učení pohybů postupně učí zařazovat do svého cvičení další a další principy Taiji Quan.

Instructional form (základní provedení)
Loosening (uvolnění)
Double loosening (dvojité uvolnění)
Positive line (pozitivní línie)
How to use a negative (využití negativity)
Loosen